Skip to content

Polityka prywatności

Informacja o ochronie prywatności

Prywatność użytkownika oraz bezpieczeństwo jego danych osobowych mają dla nas bardzo duże znaczenie. Udostępniamy zatem niniejszą Informację o ochronie prywatności, aby zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679) — RODO w przejrzysty sposób przekazać użytkownikowi następujące informacje:

 • Kto przetwarza dane użytkownika
 • Dlaczego przetwarzanie danych użytkownika jest dla nas ważne
 • Jakie rodzaje danych przetwarzamy
 • Kiedy przetwarzamy dane użytkownika
 • Prawa użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystania plików cookie w naszych witrynach, należy zapoznać się z Zasadami stosowania plików cookie.

1. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe administratora danych dla tej witryny znajdują się w stopce. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy, należy przesłać wiadomość e-mail na adres dataprotection@olympus-europa.com

2. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych użytkownika

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy, wyłącznie jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia funkcjonalnej i wygodnej w obsłudze witryny oraz udostępnienia użytkownikowi treści i usług. Przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie w zakresie i przypadkach, w jakich jest to dozwolone na mocy krajowych oraz europejskich przepisów prawa. Podstawy prawne przetwarzania danych zostały dla każdego przypadku wyjaśnione poniżej. Wyjaśniamy również przyczyny przetwarzania danych użytkownika oraz omawiamy sytuacje i usługi, w których takie przetwarzanie ma miejsce. Dane użytkownika przechowywane są do czasu ustania celu takiego przechowywania. W wybranych przypadkach europejskie lub krajowe przepisy ustawowe lub wykonawcze bądź inne regulaminy lub umowy, którym podlegamy, przewidują dłuższy lub krótszy okres przechowywania danych. Dane zostaną wówczas usunięte z upływem tego okresu. Dalsze szczegóły zostały podane w opisach dla poszczególnych przypadków zamieszczonych poniżej.

3. Przetwarzanie danych użytkownika

3.1 Odwiedzanie naszych witryn i tworzenie plików dziennika

Każdorazowo podczas wizyty użytkownika w witrynie system automatycznie gromadzi dane i informacje z jego systemu komputerowego. Gromadzimy następujące dane:

 • Adres IP
 • Rodzaj/wersja przeglądarki
 • Urządzenie
 • System operacyjny
 • Data i godzina dostępu
 • Kraj
 • Język

Te dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Wspomniane dane nie są przechowywane z innymi danymi osobowymi. Adres IP użytkownika jest tymczasowo przechowywany w naszym systemie, ponieważ jest to niezbędne w celu udostępnienia witryny na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika jest przechowywany przez czas, w którym użytkownik korzysta z naszej witryny. Przechowywanie danych w plikach dziennika umożliwia zatem działanie witryny. Dane te wykorzystujemy również w celu optymalizacji działania witryny i zwiększenia bezpieczeństwa naszych systemów technologii informacyjnej. Nie będziemy w tym kontekście korzystać z takich danych do celów marketingowych. Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone. Dane wymagane w celu zapewnienia działania witryny zostaną usunięte po zakończeniu sesji. Wszelkie pozostałe dane będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone. Gromadzenie danych na potrzeby udostępniania witryny oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania witryny.

3.2 Rejestracja

Nasze witryny oferują użytkownikowi możliwość zarejestrowania się do różnych usług. Więcej informacji dotyczących wybranych platform rejestracyjnych znajduje się na listach rozwijanych poniżej.

Rejestracja w celu utworzenia profilu (Rejestracja)

Aby utworzyć profil osobisty w naszych witrynach, należy w masce wprowadzania danych podać wybrane dane. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji obowiązkowo gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer identyfikacji podatkowej w przypadku Włoch
 • Ulica i numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Telefon
 • E-mail
 • Hasło
 • Zgoda na Warunki użytkowania (MyOlympus)

W ustawieniach konta oraz w wybranych witrynach użytkownik może również dobrowolnie podać inne informacje profilowe, tj.:

 • Tytuł
 • Spółka
 • Nr VAT
 • Dodatkowy adres
 • Region
 • Numer faksu
 • Data urodzenia
 • Spółka
 • Zdjęcie
 • Rejestracja produktu (data zakupu i numer seryjny urządzenia)
 • Subskrypcja newslettera

Podstawą prawną rejestracji, która wymagana jest do realizacji umowy zwartej z użytkownikiem, jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie nam takich informacji, dane te wykorzystamy w celu zarządzania procesami rejestracji produktów i połączenia ich z kontem użytkownika. Należy pamiętać, że po pomyślnej rejestracji użytkownik może logować się również do innych platform, takich jak MyOlympus-Community, nasz sklep internetowy lub platforma Test & Wow. Podczas pierwszego takiego logowania użytkownik może być jednak zobowiązany do podania dodatkowych danych. Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane poprzez zmianę ustawień na stronie profilu. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Rejestracja w celu utworzenia profilu (Rejestracja) / do usług MyOlympus

Aby utworzyć profil osobisty w naszych witrynach, należy w masce wprowadzania danych podać wybrane dane. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pseudonim
 • E-mail
 • Kraj
 • Hasło
 • Kontrola „Nie jestem robotem”
 • Zgoda na Warunki użytkowania (MyOlympus)

W ustawieniach konta oraz w wybranych witrynach użytkownik może również dobrowolnie podać inne informacje profilowe, tj.:

 • Ulica i numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu
 • Data urodzenia
 • Zdjęcie
 • Awatar
 • Rejestracja produktu (data zakupu i numer seryjny urządzenia)
 • Istnieje możliwość podania dodatkowych informacji dotyczących zainteresowań użytkownika związanych z produktami lub usługami
 • Treści do profilu publicznego/wizytówki obejmujące elementy tekstowe i graficzne
 • Subskrypcja newslettera

Podstawą prawną rejestracji, która wymagana jest do realizacji umowy zwartej z użytkownikiem, jest art. 6 ust. 1 b) RODO. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie nam takich informacji, dane te wykorzystamy w celu zarządzania procesami rejestracji produktów i połączenia ich z kontem użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z umownymi „Warunkami użytkowania” MyOlympus. Należy pamiętać, że po pomyślnej rejestracji użytkownik może logować się również do innych platform, takich jak MyOlympus-Community, nasz sklep internetowy lub platforma Test & Wow. Podczas pierwszego takiego logowania użytkownik jest zobowiązany do podania dodatkowych danych. Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje dane poprzez zmianę ustawień na stronie profilu. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną podczas rejestracji. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

Rejestracja w celu uczestnictwa w wydarzeniu / usłudze MyOlympus

Aby wziąć udział w wydarzeniu promowanym przez społeczność MyOlympus, użytkownik jest zobowiązany do podana danych w masce wprowadzania danych. Wprowadzone dane są do nas przekazywane, a następnie przechowywane przez nas i przesyłane innym podmiotom grupy Olympus w Europie. W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy (płeć) — obowiązkowo
 • Imię — obowiązkowo
 • Nazwisko — obowiązkowo
 • E-mail — obowiązkowo
 • Telefon — opcjonalnie
 • Spółka — opcjonalnie
 • Kraj — opcjonalnie
 • Miejscowość — opcjonalnie
 • Ulica — opcjonalnie
 • Numer domu — opcjonalnie
 • Kod pocztowy — opcjonalnie

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

Rejestracja na szkolenia

Aby zarejestrować się na szkolenie medyczne oferowane w naszej witrynie, należy wypełnić maskę wprowadzania danych lub, jeśli użytkownik wypełnił już taką maskę, należy zalogować się na profilu szkoleniowym „My Olympus”. Wprowadzone dane są przekazywane do nas i przez nas przechowywane. Dla użytkownika zostanie utworzony profil szkoleniowy „My Olympus”. Dane będą przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług (więcej informacji znajduje się w Rozdziale 5 poniżej). W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię i nazwisko
 • Login
 • Hasło
 • Język
 • Zawód/Funkcja
 • Dział
 • Szpital/Praktyka lekarska/Spółka
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Kraj
 • Użytkownik może również dobrowolnie dodać inne dane, np. tytuł akademicki
 • Dziedzina
 • Stanowisko
 • Numer telefonu

Realizację usługi rejestracji powierzyliśmy firmie Haufe-Umantis AG. Dane użytkownika wykorzystujemy do:

 • Przetwarzania pytań użytkownika dotyczących szkoleń oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem do celów organizacyjnych

Przed zakończeniem rejestracji poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych przez firmę Olympus oraz udostępnimy niniejszą politykę prywatności (poprzez podanie hiperłącza). Podstawą prawną dozwolonego przez użytkownika przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO. Ponadto rejestracja wymagana jest do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem. Zatem art. 6 ust. 1 b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną, gdyż dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w celu jego rejestracji na wybrane szkolenie. Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych).

3.3 Przesyłanie aplikacji o pracę

Aby przesłać aplikację o pracę za pomocą naszej witryny, użytkownik musi podać dane w masce wprowadzania danych (rejestracja nie jest wymagana) i kliknąć przycisk przesyłania. Przekazane w ten sposób dane są przez nas przechowywane. Dane będą przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług (więcej informacji znajduje się w Rozdziale 5 poniżej). W procesie rejestracji gromadzone są następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail i login
 • Hasło
 • Język użytkownika
 • List motywacyjny i CV
 • „Jak się Państwo o nas dowiedzieli”
 • Dalsze udostępnianie danych — możliwość zaznaczenia opcji ƒ„Zgadzam się na przechowywanie moich danych po odrzuceniu mojej aplikacji o pracę oraz na informowanie mnie o przyszłych wakatach” i „Chcę, aby moje dane zostały usunięte po zakończeniu bieżącego procesu rekrutacji”

Przed zakończeniem procesu aplikacji poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych przez firmę Olympus oraz poinformujemy o dostępności niniejszej polityki prywatności (poprzez podanie hiperłącza do niniejszej polityki prywatności). Podstawą prawną dozwolonego przez użytkownika przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO. Ponadto przetwarzanie danych użytkownika wymagane jest do realizacji zobowiązań przedumownych, a zatem art. 6 ust. 1 b) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną. Realizację usługi rejestracji powierzyliśmy firmie Haufe-Umantis AG. Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu gromadzenia tych danych. Zasada ta dotyczy związanych z umowami danych, które nie są już wymagane do realizacji takich umów. Możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Okresy przechowywania danych obowiązujące w takich przypadkach muszą być określane indywidualnie dla poszczególnych umów i stron umownych. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować rejestrację. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić zapisane dane. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną podczas rejestracji. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie.

3.4 Wiadomości e-mail o treści marketingowej

W naszych witrynach użytkownik może dobrowolnie zaprenumerować newsletter informujący o aktualnych atrakcyjnych ofertach. Jeśli użytkownik chce otrzymywać nasze newslettery, korzystamy zasadniczo z tak zwanej procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newsletterów. Jeśli rejestracja nie zostanie potwierdzona, dane użytkownika zostaną automatycznie usunięte. Dodatkowo przechowujemy datę rejestracji i potwierdzenia. Taka procedura służy potwierdzeniu rejestracji oraz w razie potrzeby do wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych użytkownika. Aby otrzymywać newslettery z Działu Produktów Konsumenckich, wymagana jest rejestracja konta MyOlympus. Wprowadzenie dalszych, odrębnie oznaczonych danych, np. „moje zainteresowania”, jest dobrowolne, a dane takie zostaną wykorzystane w komunikacji z użytkownikiem. Po potwierdzeniu zapiszemy adres e-mail użytkownika w celu przesyłania mu newsletterów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto przetwarzanie danych użytkownika wymagane jest do realizacji zobowiązań przedumownych, a zatem art. 6 ust. 1 b) i f) RODO stanowi dodatkową podstawę prawną, gdyż przetwarzanie tych danych jest konieczne w celu wysyłania newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i anulować jego subskrypcję. Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez kliknięcie łącza podanego w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter lub poprzez przesłanie wiadomości na adres kontaktowy podany w stopce. Należy pamiętać, że podczas wysyłania newsletterów dokonujemy oceny zachowań użytkowników. Na potrzeby takiej oceny wysyłane wiadomości e-mail zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele monitorujące stanowiące jednopikselowe pliki graficzne zapisane w naszej witrynie. W celu dokonania oceny łączmy przetwarzane przez nas dane i sygnały nawigacyjne z adresem e-mail oraz indywidualnym identyfikatorem użytkownika. Łącza przesłane w newsletterach również zawierają taki identyfikator. Korzystając z uzyskanych danych, tworzymy profil użytkownika, tak aby dopasować newsletter do jego indywidualnych zainteresowań. Rejestrujemy, czy i kiedy użytkownik czyta newslettery oraz które łącza klika i na tej podstawie określamy indywidualne zainteresowania użytkownika. Dane są przetwarzane przez naszego umownego partnera w zakresie usług. Dane te łączymy z działaniami podjętymi przez użytkownika w naszej witrynie. Informacje są przechowywane wyłącznie przez okres, w którym użytkownik pozostaje subskrybentem newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji dane są anonimizowane i przechowywane wyłącznie do celów statycznych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych opartego na zgodzie wyrażonej przed jej wycofaniem.

3.5 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail

Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami poprzez formularz kontaktowy lub pocztę e-mail, dane osobowe przekazane w wiadomości lub podane w formularzu będą podlegać przechowywaniu. Przetwarzamy następujące dane wprowadzone do formularza kontaktowego (maksymalny zakres) — Dział Produktów Konsumenckich: Witryna:

 • Rodzaj zapytania*
 • Zwrot grzecznościowy*
 • Tytuł
 • Imię*
 • Nazwisko*
 • Adres e-mail*
 • Spółka/organizacja
 • Stanowisko
 • Kraj*
 • Ulica i numer
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Numer telefonu
 • Faks
 • Model produktu
 • Wiadomość
 • Kontrola „Nie jestem robotem”

Dodatkowe pola w formularzu kontaktowym w witrynie (Audio):

 • Proszę o kontakt: telefoniczny, mailowy, korespondencyjny
 • Branża*
 • Pracownicy*
 • Moje zainteresowania to*: ogólne rozwiązania utrwalania mowy, aktualizacja istniejącego dyktafonu, rozwiązania transkrypcji, korzyści cyfrowego dyktowania (w porównaniu do analogowego), wersja próbna produktu, inne

Dodatkowe pola dla platformy Olympus Test & Wow:

 • Język

Po wysłaniu wiadomości przez użytkownika zapisywane są następujące dane:

 • Formularze w witrynie: Wszystkie dane wprowadzane w formularzu są wysyłane pocztą e-mail do przypisanych osób kontaktowych (w zależności od rodzaju zapytania). Pracownicy europejskiego centrum obsługi klientów firmy Olympus wprowadzają dane klienta do firmowego systemu CRM na wymagany okres w celu obsługi zgłoszenia
 • Formularze Olympus Test & Wow: Wszystkie dane wprowadzane w formularzu będą przechowywane w bazie danych klientów My Olympus.

Aby umożliwić przetwarzanie danych, prosimy użytkownika o zgodę przed wysłaniem wiadomości i udostępniamy niniejszą politykę prywatności poprzez zawarcie hiperłącza. Formularze kontaktowe — SYSTEMY MEDYCZNE

 • Temat/przyczyna nawiązania kontaktu
 • Imię i nazwisko
 • Kraj
 • Adres e-mail
 • Wiadomość

Użytkownik może również dobrowolnie dodać inne dane, np.:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Telefon
 • Stanowisko
 • Organizacja
 • Faks
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość

Po wysłaniu wiadomości przez użytkownika zapisywane są następujące dane:

 • Wszystkie pola wypełnione w formularzy kontaktowym.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie innych danych (np. danych połączenia) podczas procesu wysyłania powinno zapobiec nadużywaniu formularzy kontaktowych i zagwarantować bezpieczeństwo naszych systemów technologii informacyjnej. Podstawą prawną w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych uzyskanych z przesłanej nam wiadomości e-mail również jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ posiadamy prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych. Przetwarzamy dane osobowe z wiadomości e-mail oraz formularzy kontaktowych wyłącznie w celu obsługi takiego kontaktu i w tym kontekście przekazujemy je do innych podmiotów należących do grupy Olympus w Europie. Dane używane są wyłącznie do celów korespondencyjnych. Jeśli użytkownik nawiązuje kontakt w związku z zawarciem umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane użytkownika usuwamy po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim te dane zostały zgromadzone. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli korespondencja z użytkownikiem zostanie zakończona. Korespondencja zostaje zakończona, jeśli kwestie dotyczące pytań/przyczyn wysłania wiadomości zostały w sposób ostateczny rozstrzygnięte. Dane osobowe dodatkowo gromadzone podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik kontaktujący się z nami pocztą e-mail może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku nie udzielimy jednak odpowiedzi na wiadomość użytkownika.

3.6 Cechy/Funkcje sklepu internetowego dotyczące zamawiania produktów lub usług — Dział Produktów Konsumenckich

Gromadzimy dane osobowe użytkownika na potrzeby sklepu internetowego po złożeniu w sklepie internetowym przez użytkownika zamówienia na jeden z naszych produktów lub po rejestracji produktu. Dane te obejmują:

 • Zwrot grzecznościowy*
 • Tytuł
 • Imię i nazwisko*
 • Spółka
 • Nr VAT
 • Adres e-mail*
 • Adres korespondencyjny
 • Kraj*
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail*
 • Hasło*
 • Dane wymagane w zależności od rodzaju płatności, np. dane karty kredytowej
 • Inne dane przekazane nam dobrowolnie

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane przez nas oraz naszych partnerów w zakresie usług (usługi pocztowe i paczkowe) w stopniu niezbędnym do nawiązania, wykonania i rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz na potrzeby realizowanej przez nas usługi. Dane te są w szczególności wymagane w celu:

 • Zarządzania witryną
 • Udoskonalania działania witryny pod kątem przyzwyczajeń w korzystaniu
 • Udostępniania określonych usług w naszej witrynie
 • Obsługi zamówień
 • Wysyłania korespondencji związanej z zamówieniami
 • Wysyłania faktur i realizacji płatności
 • Udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika

Podstawą takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, gdyż przetwarzanie danych użytkownika jest konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań umownych (dostarczenia produktu). Podstawą przetwarzania danych w związku z udoskonalaniem witryny oraz użyciem określonych usług w naszej witrynie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż mamy prawnie uzasadniony interes, aby udoskonalać nasze usługi z myślą o przyszłości. Przekazywanie danych użytkownika dostawcom usług, o których mowa powyżej, również opiera się o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ oferują oni formy płatności ułatwiające użytkownikowi realizację płatności za produkty. Dane użytkownika usuwamy po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim te dane zostały zgromadzone. Ponieważ realizacja umowy uzależniona jest od posiadania danych, dane użytkownika przechowujemy zasadniczo przez cały okres obowiązywania umowy. Zastrzegamy jednak prawo do przechowywania danych przez okres wymagany do obsługi jakichkolwiek ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Ponadto możemy być umownie lub prawnie zobowiązani do przechowywania danych nawet po dacie rozwiązania umowy (np. do celów podatkowych). Okresy przechowywania danych obowiązujące w takich przypadkach muszą być określane indywidualnie dla poszczególnych umów i stron umownych. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wykonania środków poprzedzających umowę, wcześniejsze usunięcie danych może nastąpić, wyłącznie jeśli obowiązek umowny lub prawny dopuszcza takie usunięcie. Nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim bez zgody użytkownika z wyjątkiem podmiotów należących do grupy Olympus oraz powiązanych spółek, np. dostawców usług płatniczych (PayPal i Wirecard Bank AG / RatePay GmbH) oraz dostawców usług pocztowych i paczkowych. Tacy usługodawcy mogą dokonać dalszego transferu danych użytkownika do agencji informacji kredytowej. Dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji będą przechowywane i wykorzystywane przez nas w zakresie wymaganym do realizacji zamówień i/lub przekazywania usługodawcom oraz w celu przetwarzania danych w naszym imieniu. W przypadku zamówienia towarów do kraju innego niż Niemcy dane zostaną przekazane dostawcom usług pocztowych i paczkowych w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki. W przypadku usług Wirecard Bank AG / RatePay GmbH i PayPal należy wziąć pod uwagę następujące zapisy:

3.6.1 Wirecard Bank AG, RatePay GmbH i Klarna Bank AB (publ)

W zależności od rodzaju płatności oraz dostępności płatności realizowane są przez Wirecard Bank AG („Rodzaj płatności Wirecard”). Jeśli dostępny jest i wybrany został rodzaj płatności Wirecard (w tym karta kredytowa, p24, ideal, Sofortüberweisung, faktura, płatność ratalna), następujące dane mogą zostać przesłane firmom RatePay GmbH, Schlüterstrasse 39, D-10629 Berlin, Niemcy, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, i Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim, Niemcy i mogą być przetwarzane w tych krajach do celów podanych poniżej:

 • Tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • Numer ubezpieczenia społecznego w przypadku Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji
 • Dane dotyczące konta (w przypadku polecenia zapłaty Wirecard): Posiadacz konta, numer konta, kod bankowy, bank, IBAN, BIC/Swift
 • Inne dane: Dane dotyczące wcześniejszych, bieżących i/lub przyszłych zamówień w sklepie detalicznym lub innych transakcji w sklepach internetowych współpracujących z Wirecard, RatePay i Klarna, np. informacje dotyczące produktów i rodzajów płatności wybranych przez klienta końcowego
 • Dane dotyczące zdolności kredytowej: Dane pochodzące w szczególności z agencji informacji kredytowej informujące o sytuacji kredytowej klienta, np. dane dotyczące wszelkich roszczeń wobec klienta, oraz inne dane dotyczące zdolności kredytowej
 • Dane techniczne: Dane dotyczące urządzenia używanego przez klienta podczas składania zamówienia
 • Adres IP

Dane klienta używane są do następujących celów:

 • Sprawdzenie poziomu ryzyka w przypadku zamówień w sklepie detalicznym
 • Przesłanie danych klienta do Wirecard, RatePay i Klarna oraz dalsze przekazanie danych klienta związanych z wyrażeniem woli zawarcia, wejściem w życie oraz wygaśnięciem umowy pomiędzy klientem końcowym i Olympus przez Wirecard, RatePay i/lub Klarna firmom SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH i/lub Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) w celu uzyskania informacji dotyczących klienta z tych agencji informacji kredytowej. Informacje te mogą uwzględniać punktowe oceny kredytowe oparte o matematyczno-statystyczne procesy uwzględniające w obliczeniach dane adresowe. Firma Wirecard jest upoważniona do wyznaczenia w dowolnym momencie innego dostawcy usług na potrzeby zachowania informacji o kliencie.
 • Obliczenia własnych punktowych ocen kredytowych oraz innych mierników (np. kategorii ryzyka) przez Wirecard i/lub RatePay i/lub Klarna.
 • Podejmowanie na tej podstawie decyzji przez Wirecard dotyczących udostępnienia rodzaju płatności Wirecard żądanego przez klienta (dla bieżących i przyszłych zamówień w sklepie Olympus) i przekazywanie takich informacji firmie Olympus.
 • Korzystanie z danych adresowych przez Olympus i przekazywanie ich firmie Wirecard, RatePay i/lub Klarna w celu indywidualnej oceny ryzyka zaległości płatniczych.

Kontrola ryzyka dla zamówień realizowanych w innych sklepach internetowych:

 • Przeprowadzanie opisanych powyżej kontroli ryzyka przez firmę Wirecard, RatePay i/lub Klarna dla operatorów innych sklepów internetowych, w przypadku gdy klient chce złożyć zamówienie w tym sklepie za pomocą rodzaju płatności Wirecard.
 • Przekazywanie danych klienta w ramach cesji roszczeń firmie Wirecard oraz użycie danych klienta przez Wirecard, o ile jest to konieczne w celu ustalenia i egzekwowania scedowanych roszczeń.

3.6.2 PayPal

W przypadku płatności PayPal dane dotyczące płatności użytkownika na potrzeby przetwarzania przekazywane są firmie PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal”). PayPal zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli kredytowej. Wyniki kontroli kredytowej dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa powstania zaległości płatniczych są wykorzystywane przez PayPal w celu podjęcia decyzji w zakresie gotowości udostępnienia formy płatności. Informacje dotyczące zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (tak zwane wartości wynikowe). Wartości wynikowe składające się na wynik kontroli kredytowej muszą opierać się o naukowo uzasadnione procedury matematyczno-statystyczne. Dane takie jak informacje adresowe są elementem składowym wartości wynikowych.

3.7 Funkcja blogowania z możliwością zamieszczania komentarzy / usługa MyOlympus — Dział Produktów Konsumenckich

W społeczności MyOlympus w naszych witrynach prowadzony jest tak zwany „weblog” lub „blog” z funkcją komentowania. Aby umieścić komentarz przy wpisie, należy wprowadzić tekst do pola komentarza. Komentarze przesyłane przez użytkowników są przekazywane do nas, a następnie przez nas przechowywane. W przypadku umieszczenia komentarza przy wpisie na blogu przechowujemy następujące dane:

 • Godzina i data przesłania komentarza

Tekst wprowadzony w polu komentarza oraz nazwa użytkownika lub pseudonim stają się następnie widoczne dla stron trzecich pod komentowanym wpisem na blogu razem z wprowadzoną nazwą oraz datą i godziną publikacji. Przed przesłaniem komentarza prosimy użytkownika o zgodę i udostępniamy mu niniejszą politykę prywatności. W zakresie, w jakim gromadzenie i przetwarzanie danych oparte jest o zgodę użytkownika, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Art. 6 ust 1 lit. f) RODO również stanowi podstawę prawną, gdyż przetwarzanie danych jest także niezbędne do opublikowania komentarza użytkownika. Przetwarzanie dalszych danych w czasie wysyłania i przechowywania w naszym systemie powinno zapobiec lub co najmniej ograniczyć nadużywanie funkcji komentowania oraz powinno zagwarantować bezpieczeństwo naszego systemu technologii informacyjnej. Ponadto możemy usunąć komentarz użytkownika jedynie na jego własną prośbę, pod warunkiem że będziemy mogli go zidentyfikować. Podstawą prawną przetwarzania wspomnianych danych jest zatem również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po upływie okresu wymaganego do realizacji celu, w jakim zostały zgromadzone. Dane zgromadzone i przetwarzane w związku z funkcją komentarza są wymagane przez cały okres, w którym komentarz jest widoczny. Nawet po usunięciu komentarza konieczne może być przechowywanie i przetwarzanie danych, o ile takie przechowywanie stanowi nasz prawny lub umowny obowiązek. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę wyrażoną przed opublikowaniem komentarza. W takim przypadku usuniemy wszystkie dane zgromadzone w związku z takim komentarzem. Powyższe nie dotyczy ustawowych okresów przechowywania danych zobowiązujących nas do dalszego przechowywania lub przetwarzania danych.

3.8 Wiadomości e-mail dotyczące statusu napraw produktów konsumenckich

Nabywcy aparatów i produktów audio mają możliwość skorzystania z funkcji internetowej rejestracji napraw i przesłania produktu do naszego centrum serwisowego. Użytkownicy, którzy podali nam swój adres e-mail, będą otrzymywać wiadomości z informacja o aktualnym statusie naprawy produktu. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w świetle art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail poprzez kliknięcie łącza umożliwiającego rezygnację z subskrypcji znajdującego się w dolnej części każdej wiadomości dotyczącej statusu naprawy. Po rezygnacji dane użytkownika nie będą dłużej przetwarzane w tym celu. Dodatkowo użytkownik może zawsze sprawdzić status naprawy, dzwoniąc na naszą infolinię lub wysyłając wiadomość e-mail.

3.9 Ankieta satysfakcji dla klientów systemów medycznych

Przeprowadzamy ankiety wśród klientów, ponieważ interesują nas opinie użytkowników dotyczące naszych produktów i usług. Użytkownicy będący klientami Olympus regularnie otrzymują od nas wiadomość e-mail z prośbą o ocenę produktu i usługi. Użytkownik otrzymuje taką wiadomość niezależnie od tego, czy jest subskrybentem newslettera. Taka procedura jest zgodna z wymogami prawnymi dyrektywy unijnej 2002/58/WE. W tym celu korzystamy z adresu e-mail przekazanego przez użytkownika podczas zakupu na potrzeby reklamowania zakupionych już produktów na podstawie wcześniej złożonego zamówienia. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z ankietą satysfakcji bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszt przesyłania według stawek podstawowych. Po rezygnacji dane użytkownika nie będą dłużej przetwarzane do takich celów.

4. Usuwanie konta MyOlympus lub konta w sklepie internetowym Olympus — Dział Produktów Konsumenckich

Użytkownik może w dowolnym momencie i ze skutkiem następczym wycofać swoją zgodę dotyczącą wybranej usługi, w której jest zarejestrowany. W tym celu należy zalogować się na konto użytkownika i wybrać opcję „Usuń konto”. Należy pamiętać, że czynność ta spowoduje również usunięcie wszystkich powiązanych z kontem użytkownika informacji oraz korzyści, na przykład wprowadzonych danych rejestracyjnych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z umownymi „Warunkami użytkowania” MyOlympus.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak wspomnieliśmy w Rozdziale 3, realizację pewnych usług powierzamy firmom zewnętrznym. Firmy te mogą mieć swoją siedzibę w państwach trzecich znajdujących się poza UE. W takich przypadkach dane użytkownika będą przetwarzane w tych państwach trzecich. W związku z tym w poniższej tabeli wyjaśniamy, jakie usługi są powierzane firmom zewnętrznym, gdzie mają one swoje siedziby oraz jakie przepisy prawne pozwalają nam powierzyć im przetwarzanie danych użytkownika:

Proces Strona trzecia Państwo trzecie Podstawa prawna
Rejestracja na szkolenie (Olympus Europa SE & Co. KG, Dział Systemów Medycznych) Haufe-Umantis AG Szwajcaria Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, art. 45 (Szwajcaria; zob. UE — decyzja Komisji 2000/518/WE)
Przesyłanie aplikacji o pracę Haufe-Umantis AG Szwajcaria Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, art. 45 (Szwajcaria; zob. UE — decyzja Komisji 2000/518/WE)

6. Prawa użytkownika

Pragniemy, aby użytkownik był poinformowany o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. W razie pytań na temat praw użytkownika lub chęci skorzystania z jednego lub kilku przysługujących użytkownikowi praw prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres dataprivacy@olympus-europa.com.

6.1 Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody w związku z ochroną danych (art. 7 ust. 3 RODO)

W przypadku gdy dane użytkownika są przez nas przetwarzane na podstawie jego wyraźnej zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik zostanie poinformowany o tym prawie przed wyrażeniem zgody.

6.2 Prawo do informacji (Artykuł 15 RODO)

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące go dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych, jak również do następujących informacji: cele, do których wykorzystujemy dane osobowe użytkownika; kategorie posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym ujawniliśmy lub ujawnimy dane osobowe użytkownika; tam, gdzie to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli jest to niemożliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; jeśli źródłem posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika nie jest bezpośrednio użytkownik, wszelkie istotne informacje dotyczące sposobu naszego wejścia w posiadanie danych osobowych użytkownika; informacja o tym, czy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w ramach zautomatyzowanego procesu decyzyjnego i, jeśli tak, dodatkowe szczegóły dotyczące znaczenia tego procesu. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, użytkownik ma prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach w celu zapewnienia, że odbiorcy ci również przestrzegają postanowień RODO.

6.3 Prawo do korekty danych (Artykuł 16 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznej korekty jakichkolwiek dotyczących go nieprawidłowych danych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania użytkownik ma także prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

6.4 Prawo do usunięcia danych — „prawo do bycia zapomnianym” (Artykuł 17 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • użytkownik wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
 • użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego na mocy art. 21 ust. 2 RODO;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub krajowym;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Zastosujemy się do żądania usunięcia danych, chyba że będziemy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do dalszego przechowywania i przetwarzania danych użytkownika. Za zobowiązanie prawne uważane są w szczególności ustawowe okresy zatrzymywania danych. Ponadto jesteśmy upoważnieni do dalszego przechowywania danych użytkownika, jeżeli bez nich nie mamy możliwości ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku gdy dane użytkownika zostały przez nas upublicznione i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, podejmiemy odpowiednie działania, z uwzględnieniem dostępnej technologii oraz kosztów realizacji, w celu poinformowania podmiotów odpowiedzialnych, czy użytkownik zażądał usunięcia danych również po ich stronie.

6.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18 RODO)

Zgodnie z art. 18 RODO możemy przetwarzać dane jedynie w ograniczonym zakresie w następujących przypadkach:

 • użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych — do momentu aż uzyskamy możliwość sprawdzenia ich prawidłowości;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 • użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO z powodów wynikających z jego szczególnej sytuacji — dopóki nie wyjaśni się, czy prawnie uzasadnione powody przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec interesów użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, dane mogą być przez nas jedynie przechowywane. Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie jest w takim przypadku dopuszczalne jedynie za zgodą użytkownika lub do celów ustalania, dochodzenia albo obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej albo prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii albo państwa członkowskiego. Użytkownik może wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Przed uchyleniem ograniczenia użytkownik zostanie o tym przez nas poinformowany.

6.6 Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych (Artykuł 19 RODO)

Jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane użytkownika, o korekcie lub usunięciu danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Obowiązek ten nie ma zastosowania, jeżeli okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na żądanie użytkownika udzielimy mu informacji na temat tych odbiorców.

6.7 Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 RODO)

Użytkownik ma prawo otrzymać podane przez niego i dotyczące go dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto użytkownik ma prawo zlecić nam przesłanie jego danych osobowych stronie trzeciej, pod warunkiem że:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo żądać przesłania jego danych bezpośrednio stronie trzeciej, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym naszej firmy. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do odmowy dostarczenia lub przeniesienia danych użytkownika.

6.8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie (Artykuł 22 RODO)

W naszych witrynach dane użytkownika nie podlegają decyzjom podejmowanym wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie (np. profilowanie). Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli wywołuje to wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

6.9 Prawo do sprzeciwu (Artykuł 21 RODO)

Jeżeli dane użytkownika przetwarzane są przez nas w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma on prawo się temu sprzeciwić, jeżeli powody ku temu wynikają z jego szczególnej sytuacji. Dotyczy to również dokonywanego na podstawie tych przepisów profilowania. W tym przypadku zaprzestaniemy dalszego przetwarzania danych użytkownika, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych, wartych ochrony podstaw do przetwarzania. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie musi służyć ustalaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń. Jeżeli dane użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, może on sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. Dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu dane użytkownika nie będą już przetwarzane do takich celów.

6.10 Prawo odwołania się do organu nadzorczego (Artykuł 77 RODO)

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym przebywa, pracuje lub podejrzewa, że doszło do naruszenia przeciwko niemu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Inne mogące przysługiwać użytkownikowi administracyjne lub sądowe środki odwoławcze pozostają nienaruszone.

7. Aktualizacje naszych Warunków prywatności i Zasad stosowania plików cookie

Zastrzegamy sobie prawo do regularnej aktualizacji niniejszej polityki prywatności w przypadku zmiany warunków prawnych, technicznych lub gospodarczych. Podczas aktualizacji naszej polityki prywatności podejmujemy odpowiednie działania, aby zgodnie z wymogami poinformować użytkowników o znaczeniu wprowadzonych zmian. Użytkownicy będą proszeni o wyrażenie zgody na wszystkie istotne zmiany w polityce prywatności, jeżeli i w zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

8. Informacja na temat hostingu

Wszystkie nasze witryny obsługiwane są przez dostawców usług hostingowych przestrzegających najnowszych standardów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych.