Skip to content

Polityka Cookies

Zasady stosowania plików cookie

W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie (nazywanych także „ciasteczkami”). Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika lub zapisywane przez tę przeglądarkę w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, w systemie użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera indywidualny ciąg znaków, który może posłużyć do identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas następnych odwiedzin w witrynie. W poniższych punktach szczegółowo omówiono typy plików cookie, których używamy, oraz wskazano, jakie dane są przetwarzane w związku z użyciem poszczególnych rodzajów plików cookie.

Użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Pliki cookie są zapisane na komputerze użytkownika, a dane z nich są przesyłane do naszej witryny.

Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki cookie, które już zostały zapisane, można w dowolnej chwili usunąć. Usunięcie plików cookie może również nastąpić automatycznie w wyniku odpowiedniej zmiany ustawień przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, że dezaktywacja wszystkich rodzajów plików cookie pochodzących z naszej witryny może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich jej funkcji. Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, jest informowany o tym, że stosujemy pliki cookie, a my uzyskujemy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych wykorzystywanych w tym kontekście. Przedstawiona informacja o stosowaniu plików cookie zawiera również odwołanie do niniejszej polityki prywatności oraz zasad stosowania plików cookie.

1.1 Pliki cookie wymagane ze względów technicznych

Te pliki cookie są wymagane do nawigacji w witrynach internetowych oraz do korzystania z ich funkcji, takich jak dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików cookie nie jest możliwe korzystanie z niektórych usług, takich jak rejestracja produktów i rejestracja na szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie wymaganych ze względów technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane zbierane przez pliki cookie wymagane ze względów technicznych nie są używane do tworzenia profili użytkowników.

Informacje o okresie przechowywania plików cookie wymaganych ze względów technicznych zamieszono w poniższej tabeli.

Plików cookie wymaganych ze względów technicznych nie można dezaktywować.

1.2 Pliki cookie istotne dla wydajności i dostępności funkcji

W naszych witrynach używamy również plików cookie służących do analizowania celów, dla których użytkownicy korzystają z tych witryn. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Te pliki cookie gromadzą informację o tym, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający witrynę korzystają z niej, na przykład na które strony najczęściej wchodzą i czy napotykają komunikaty o błędach generowane na stronach.

Cele te stanowią prawnie uzasadniony interes będący podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ dzięki zastosowaniu tych plików cookie możemy doskonalić naszą witrynę internetową oraz jej treść. Ponadto te pliki cookie umożliwiają nam uzyskiwanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej witryny, a w rezultacie pozwalają na stałe optymalizowanie oferty dla użytkowników.

Informacje o okresie przechowywania plików cookie służących do analizy sposobu korzystania z witryny zamieszono w poniższej tabeli. Można kliknąć przycisk znajdujący się poniżej, aby odmówić zgody na stosowanie tych plików cookie.

1.2.1 Google Analytics

W naszych witrynach internetowych korzystamy z Google Analytics — usługi do analizy korzystania ze stron internetowych świadczonej przez spółkę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics stosuje pliki cookie. Wygenerowane przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika z witryny (w tym adres IP użytkownika) będą przesyłane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i przechowywane na tych serwerach.

Google używa tych informacji w naszym imieniu do ewaluacji wykorzystania naszej oferty internetowej, tworzenia raportów zbiorczych o działaniach w ramach tej oferty internetowej oraz do świadczenia na naszą rzecz dodatkowych usług związanych z korzystaniem z tej oferty internetowej. Na podstawie przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimizowane profile użytkowników.

Używamy usługi Google Analytics wyłącznie w konfiguracji z włączoną anonimizacją IP („gat._anonymizeIp();”), aby zapewnić anonimizację gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP). Oznacza to, że adres IP użytkownika zostania zanonimizowany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będącymi sygnatariuszami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest scalany z innymi danymi Google.

Użytkownik może uniemożliwić spółce Google gromadzenie i wykorzystanie jego danych (plików cookie i adresu IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google w celach reklamowych, możliwych ustawieniach i sprzeciwach można znaleźć na stronach internetowych Google:

Alternatywą dla wtyczki do przeglądarki, dostępną także w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, jest kliknięcie tego łącza w celu zablokowania gromadzenia w przyszłości przez Google Analytics danych z tej witryny. W rezultacie wykonania tej czynności na urządzeniu użytkownika zostanie zapisany plik cookie z informacją o braku zgody. Informuje on, że nie wolno nam przechowywać danych użytkownika przeznaczonych dla Google Analytics. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie zapisane na swoim urządzeniu, musi ponownie kliknąć to łącze.

1.2.2 Adobe Analytics

W naszych witrynach internetowych korzystamy z usługi Adobe Analytics służącej do analizy korzystania ze stron internetowych, świadczonej przez spółkę Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Usługa ta korzysta z plików cookie, aby pomóc firmie Olympus w analizowaniu sposobów korzystania z witryny przez odwiedzających ją użytkowników. Wygenerowane przez pliki cookie informacje o tym, jak użytkownik korzysta z witryny internetowej, zawierają adres IP użytkownika.

Jeśli informacje o korzystaniu z witryny wygenerowane przez plik cookie są przesyłane na serwer Adobe, odpowiednie ustawienia gwarantują, że adres IP zostanie zanonimizowany przed dokonaniem jego geolokalizacji i że przed zapisaniem zostanie zastąpiony ogólnym adresem IP. Adobe korzysta z tych informacji, aby analizować wykorzystanie witryny, tworzyć raporty o działaniach podejmowanych w witrynie i świadczyć dla operatora witryny inne usługi związane z korzystaniem z witryny oraz z internetu. Adres IP przetwarzany przez Adobe nie jest łączony z innymi danymi posiadanymi przez Adobe. Za pośrednictwem odpowiedniego ustawienia w przeglądarce użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może utracić możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny.

Użytkownik może również zablokować rejestrowanie przez Adobe tworzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Adobe. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną po kliknięciu następującego łącza: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

1.2.3 AB Tasty

Ta witryna korzysta z internetowego narzędzia analitycznego opracowanego przez firmę AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Kolonia i służy do przeprowadzania testów A/B. W ramach testów A/B przygotowuje się dwie różne wersje tej samej witryny internetowej. W związku z tym niektórzy użytkownicy są kierowani do witryny w wersji A, a inni do witryny w wersji B. W ten sposób można przedstawić użytkownikom co najmniej dwa warianty jednej strony docelowej i zidentyfikować potencjalne udoskonalenia, które warto wprowadzić w witrynie.

Jeśli nie zgadzasz się na uczestnictwo w takich testach, możesz wyłączyć tę funkcję, klikając następujące łącze: https://shop.olympus.eu/#abtastyoptout=1

Uwaga: Wystarczy kliknąć łącze. Otwarcie powiązanej strony spowoduje automatyczne wykluczenie z testów A/B. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://support.abtasty.com/hc/en-us/articles/200238607-How-can-I-avoid-being-assigned-to-the-tests-optout-

1.2.4 Polityka prywatności ChannelPilot

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje ChannelPilot, narzędzie marketingowe online firmy Channel Pilot Solutions GmbH. Narzędzie jest używane na podstawie Art. 6, Ust. 1 pkt. f rozporządzenia RODO. ChannelPilot wykorzystuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje zbierane za pomocą plików Cookie, dotyczące wykorzystania strony internetowej, takie jak

– typ/wersja przeglądarki,

– referencyjny adres URL (poprzednio odwiedzana strona),

– nazwa hosta komputera (adres IP),

– godzina połączenia z serwerem

są przekazywane na serwer ChannelPilot w Niemczech i tam przechowywane. Adres IP pobrany z przeglądarki internetowej przez ChannelPilot nie będzie przetwarzany wraz z innymi danymi w programie ChannelPilot. Ponadto adres IP przechowywany jest tymczasowo przez ChannelPilot przez krótki czas (z reguły maksymalnie 24 godziny), po którym jest niewidoczny. Tymczasowe przechowywanie ma na celu rozpoznanie możliwych nieuczciwych kliknięć (wykrywanie botów).

ChannelPilot wykorzystuje te informacje na zlecenie podmiotu obsługującego stronę internetową, w celu analizy wykorzystania powiązanych kanałów handlowych, takich jak idealo.de lub Google-Shopping. Zapisywanie plików Cookie można zablokować za pomocą odpowiednich opcji przeglądarki, należy jednak mieć na uwadze, że pełne wykorzystanie możliwości strony internetowej może wtedy być niemożliwe.

Użtkownik ma również prawo do zablokowania pobierania danych o wykorzystaniu strony internetowej poprzez pliki Cookie (w tym adresu IP) przez ChannelPilot, jak również przetwarzania tych danych, korzystając z następującego linku dającego możliwość wycofania zgody: https://www.channelpilot.com/optout. Spowoduje to zapisanie pliku Cookie informującego o wycofaniu zgody, co blokuje pobieranie danych przy wizycie na stronie. Plik ten jest ważny tylko dla ostatnio używanej przeglądarki. Jeśli pliki Cookie w tej przeglądarce zostaną usunięte, konieczne będzie ponowne wycofanie zgody.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych w powiązaniu z programem ChannelPilot znajduje się na stronie https://www.channelpilot.com/privacy-policy.

 

1.2.5 Lista plików cookie Adobe i Google Analytics używanych w naszych witrynach

1.3 Pliki cookie używane do celów reklamowych i w mediach społecznościowych

Te pliki cookie są ustawiane przez strony trzecie i służą do gromadzenia informacji o witrynach odwiedzonych przez użytkownika (śledzenie w sieci WWW), tak by możliwe było prezentowanie użytkownikowi zindywidualizowanych reklam.

Cele te stanowią prawnie uzasadniony interes będący podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ w ten sposób możemy dostosowywać reklamy do preferencji użytkownika. Prosimy jednak również o wyrażenie zgody na stosowanie tych plików cookie stron trzecich poprzez kliknięcie przycisku na nakładce ze zgodą na stosowanie plików cookie, która pojawia się, gdy użytkownik po raz pierwszy odwiedzi naszą witrynę. Dlatego podstawą prawną jest również artykuł 6, ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania plików cookie służących do analizy zachowania użytkownika w internecie określony jest zgodnie z powyższymi informacjami (patrz 3.8), chyba że dla poszczególnych plików cookie obowiązują różne szczególne okresy zachowywania lub przechowywania określone w poniższej tabeli. Ponadto informujemy o korzystaniu w celach marketingowych i reklamowych z następujących usług świadczonych przez stronę trzecią.

1.3.1 Google AdWords

W naszych witrynach internetowych korzystamy z usługi Google AdWords. Google AdWords to program reklam internetowych prowadzony przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Po pierwsze — używamy funkcji remarketingu w ramach usługi Google Adwords. Funkcja remarketingu umożliwia nam wyświetlanie w innych witrynach należących do sieci reklamowej Google — czyli we własnej witrynie Google (tzw. reklamy Google, Google Ads) oraz w innych witrynach — reklam skierowanych do użytkowników naszej witryny i dobranych na podstawie ich indywidualnych zainteresowań. W tym celu analizowane są interakcje użytkownika w naszej witrynie, np. to, jakimi ofertami się interesuje, i na tej podstawie wybierane są reklamy do wyświetlenia na innych stronach, które użytkownik odwiedzi po opuszczeniu naszej witryny. Aby realizować tę funkcję, Google zapisuje w przeglądarce użytkownika specjalny numer, gdy użytkownik odwiedza niektóre usługi lub witryny Google bądź witryny należące do sieci reklamowej Google. Te wizyty użytkownika są rejestrowane za pośrednictwem tego numeru, który w tym przypadku nazywany jest „informacją cookie” lub „ciasteczkiem”. Numer ten w sposób unikalny identyfikuje przeglądarkę WWW na konkretnym komputerze, ale nie identyfikuje osoby; dane osobowe nie są przechowywane. Użytkownik może dezaktywować użycie tej informacji cookie przez Google, otwierając poniższe łącze, a następnie pobierając i instalując dostępną pod nim wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji o remarketingu Google oraz deklarację Google w sprawie ochrony prywatności danych zamieszczono na stronach: http://www.google.com/privacy/ads/

Po drugie — w ramach usługi Google AdWords, korzystamy z funkcji tzw. śledzenia konwersji. Gdy użytkownik kliknie reklamę opublikowaną przez Google, na komputerze/urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Takie pliki cookie tracą ważność po 30 dniach, nie zawierają danych osobowych i nie są używane do identyfikacji osób. Informacje uzyskane przy użyciu pliku cookie konwersji są podstawą do generowania statystyk konwersji dla klientów korzystających z usługi AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.

Zmieniając odpowiednie ustawienie w przeglądarce, użytkownik może zablokować instalowanie plików cookie; podkreślamy jednak, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również dezaktywować reklamy wybierane na podstawie zainteresowań w wyszukiwarce Google i reklamy Google wybierane na podstawie zainteresowań w innych witrynach (należących do sieci reklamowej Google). W tym celu użytkownik powinien wybrać ustawienie „Wyłącz” na stronie http://www.google.com/settings/ads lub dezaktywować odpowiednie reklamy na stronie http://www.aboutads.info/choices/. Dodatkowe informacje o powiązanych opcjach i ochronie prywatności danych w Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy.

1.3.2 Reklamy Bing

Nasze witryny korzystają także z usługi śledzenia konwersji realizowanej przez spółkę Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Jeśli użytkownik wejdzie na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy w wyszukiwarce Microsoft Bing, na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie Microsoft Bing Ads. Umożliwi on firmie Microsoft i nam ustalenie, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszej witryny i wszedł na określoną wcześniej stronę docelową (stronę konwersji). Nie są ujawniane żadne dane osobowe użytkownika (np. jego tożsamość), a jedynie łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, po czym zostali przekierowani na stronę konwersji. Użytkownik może zablokować zapisywanie pliku cookie, np. za pośrednictwem ustawień przeglądarki, jeśli nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia. Dalsze informacje na temat ochrony danych i plików cookie używanych przez wyszukiwarkę Microsoft Bing można znaleźć na stronie https://privacy.microsoft.com.

Korzystając z następującego łącza, można odmówić udziału w tej usłudze: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

1.3.3 Reklama w sieciach społecznościowych (pliki cookie i piksele używane do remarketingu/retargetowania)

W naszych witrynach internetowych używamy pikseli Facebook do retargetowania (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”)). Znaczniki do remarketingu lub retargetowania ustanawiają bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. W celu realizacji tej funkcji w naszej witrynie zostanie zaimplementowany znacznik do remarketingu. Będzie on wysyłał informacje o odwiedzinach użytkownika w naszej witrynie bezpośrednio do serwera Facebooka.

Jeśli w tym czasie użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie na Facebooku, Facebook skojarzy tę informację z kontem użytkownika. Jeśli użytkownik nie będzie zalogowany na Facebooku, odpowiedni usługodawca natychmiast usunie tę informację.

Aby uzyskać więcej informacji o zasadach gromadzenia i wykorzystania danych przez Facebooka oraz o swoich prawach i opcjach ochrony prywatności w tym kontekście, należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi danych na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, by Facebook kojarzył zgromadzone informacje bezpośrednio z kontem użytkownika na Facebooku, może wyłączyć funkcję remarketingu „Grupy niestandardowych odbiorców” pod adresem https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/. Użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

1.3.4 Marketing e-mailowy (episerver/ Optivo Broadmail)

Używamy rozwiązania Episerver, dawniej znanego pod nazwą Optivo broadmail (Episerver Deutschland, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy) do marketingu e-mailowego. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w punkcie 3.4 Informacji o ochronie prywatności. Tutaj można w każdej chwili anulować swoją subskrypcję newslettera.

1.3.5 Marketing w sieci afiliacji (Kwanko i Tradedoubler)

W naszych witrynach korzystamy z funkcji sieci afiliacji Tradedoubler przeznaczonych dla partnerów (Tradedoubler, Birger Jarlsgatan 57A; 113 56 Stockholm, Szwecja) oraz z platformy Kwanko NetAffiliation (KWANKO FRANCE (HQ) 60, bd du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Francja). Strona służąca do potwierdzania zamówienia w naszym sklepie internetowym zawiera piksel konwersji (PostClic) z sieci afiliacji. Ten piksel umożliwia sieci afiliacji ustalenie, że zamówienie w sklepie internetowym zostało złożone po kontakcie z reklamą opublikowaną w sieci afiliacji. Partner prowadzący sieć afiliacji odczyta różne pliki cookie zapisane po kontakcie z reklamą w sieci afiliacji. Odczytywane pliki cookie mogą zawierać następujące informacje: znacznik czasu kliknięcie reklamy, zanonimizowany identyfikator sesji, informację o tym, który marketer umieścił reklamę w sieci i jakiego rodzaju reklama została zaprezentowana, a także identyfikator programu afiliacji. Opisane informacje mogą być rozpoznawane i odczytywane przez piksel sieci afiliacji na stronie sklepu internetowego służącej do potwierdzania zamówienia. Ponadto na stronach umieszcza się piksel(e) do remarketingu/retargetowania (PostView), aby prezentować użytkownikom witryny reklamy zbieżne z ich zainteresowaniami. Podstawową zasadą działania partnerów prowadzących takie sieci jest anonimowość użytkownika w kontekście przetwarzanych danych. Dlatego partner nie zapisuje w plikach cookie użytkowników adresów IP, lecz unikalne, losowe identyfikatory, które nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkowników. Nie jest prowadzona ani nawiązywana współpraca z dostawcami usług internetowych mająca na celu określanie faktycznej tożsamości użytkowników. Zawartość pliku cookie ogranicza się do informacji zgromadzonych przez partnera w trakcie wizyt użytkownika na stronach internetowych należących do sieci reklamowej. Z wyjątkiem plików cookie zapisywanych wyłącznie w celach statystycznych plik cookie użytkownika jest widoczny dla partnera tylko wtedy, gdy użytkownik odwiedza witrynę należącą do sieci partnerskiej.

Należy również pamięć, że użytkownik może zablokować tworzenie plików cookie na swoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Kliknięcie poniższego łącza spowoduje, że TradeDoubler nie będzie śledzić żadnej aktywności z przeglądarki użytkownika za pomocą plików cookie. http://publisher.tradedoubler.com/include/functions/optout.html?

Kliknięcie poniższego łącza spowoduje, że Kwanko nie będzie śledzić żadnej aktywności z przeglądarki użytkownika za pomocą plików cookie https://netaffiliation.com/opto

1.3.6 Lista plików cookie używanych w celach reklamowych

1.4 Wtyczki społecznościowe

1.4.1 Facebook

Użytkownik może logować się na naszych witrynach i zakładać na nich konta poprzez skojarzenie swojego konta na Facebooku z naszą witryną. Podczas rejestracji i po zalogowaniu do naszej witryny internetowej informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, będą bezpośrednio przekazywane do Facebooka. Nie mamy wpływu na to, jakie dane gromadzi Facebook. Jeśli użytkownik jest zalogowany w sieci społecznościowej, korzystanie przez użytkownika z naszej witryny może być powiązane z kontem użytkownika na Facebooku i automatycznie na nim uwidaczniane.

Administratorem danych dla usługi Facebook w odniesieniu do użytkowników w USA i w Kanadzie jest: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Administratorem danych dla usługi Facebook w odniesieniu do użytkowników poza USA i Kanadą jest: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irlandia. Informacje na temat prywatności na Facebooku można znaleźć tutaj.

1.4.2 Pinterest

W naszych witrynach jako jedna z wtyczek sieci społecznościowych może być stosowany przycisk Pin-it serwisu Pinterest. Gdy przycisk ten zostanie wyświetlony lub kliknięty, tworzy bezpośrednie połączenie między komputerem użytkownika a serwerem Pinterest. Pinterest może gromadzić dane osobowe i nieosobowe pochodzące od użytkownika. Zalecamy uzyskanie informacje o typie gromadzonych danych, przeznaczeniu i zakresie gromadzenia danych, bieżącym przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przez Pinterest oraz o prawach użytkownika i ustawienie opcji chroniących sferę prywatną. W tym celu należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych w witrynie pinterest.com.

 

1.5 Pozostałe usługi stron trzecich

1.5.1 Mapy Google, reCaptcha, YouTube

Ta witryna korzysta z usługi Mapy Google. Usługodawcą jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby możliwe było korzystanie z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacja ta jest zwykle przesyłana do serwera Google w USA i tam przechowywana. Operator niniejszej witryny nie ma wpływu na przesyłanie tych danych. Mapy Google używane są, aby w sposób atrakcyjny przedstawić nasze oferty internetowe i wydarzenia oraz aby ułatwić użytkownikowi znajdowanie miejsc, które wskazujemy w treści witryny. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w świetle art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w deklaracji Google w sprawie ochrony danych: https://policies.google.com/privacy.

Aby chronić zamówienia użytkownika składane na formularzach internetowych, używamy usługo reCAPTCHA świadczonej przez spółkę Google Inc. (Google). Usługa ta zadaje użytkownikowi pytanie i na podstawie odpowiedzi ustala, czy informacje wprowadził człowiek, czy zautomatyzowany program stosowany w celu dokonania nadużycia. Podczas obsługi zapytania do Google wysyłany jest adres IP i wszelkie inne dane, których Google potrzebuje do realizacji usługi reCAPTCHA. W tym celu odpowiedź wprowadzona przez użytkownika zostanie przesłana do Google i tam wykorzystana. Skorzystanie przez użytkownika z usługi reCaptcha wyraża zgodę na to, by udzielona przez niego odpowiedź (rozpoznanie znaków) została wykorzystana do digitalizacji starych dzieł. Jeśli jednak w ten witrynie aktywowana została anonimizacja adresów IP, adres IP użytkownika zostania uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Google użyje tych informacji w imieniu operatora niniejszej witryny do ewaluacji korzystania przez użytkownika z tej usługi. Adres IP wysłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach procesu reCaptcha nie będzie scalany z innymi danymi udostępnianymi przez Google. Te dane podlegają odrębnym zasadom ochrony prywatności Google. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika poprzez użycie tej usługi jest art. 6 ust. 1 f RODO, ponieważ operator witryny ma uzasadniony interes prawny w ochronie ofert w swojej witrynie przed nadużyciami w postaci zautomatyzowanego szpiegowania i spamowania.

W naszą ofertę internetową wmontowaliśmy klipy wideo YouTube, które są przechowywane w witrynie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na stronach naszej witryny. Wszystkie te klipy wideo są osadzone na naszych stronach w „trybie rozszerzonej ochrony danych”, tj. żadne dane o użytkowniku nie będą przesyłane do YouTube, jeśli użytkownik nie odtworzy klipu wideo. Dopiero odtworzenie klipu wideo spowoduje przesłanie danych, o których mowa w paragrafie 2. Nie mamy wpływu na przesyłanie tych danych.

Odwiedzenie przez użytkownika tej witryny internetowej powoduje przekazanie do YouTube informacji o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony witryny. Ponadto przesłane zostaną dane określone w §3 tej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie Google, informacje o użytkowniku zostaną bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli użytkownik nie życzy sobie być skojarzonym ze swoim profilem w serwisie YouTube, powinien wylogować się przed użyciem przycisku. YouTube przechowuje dane użytkowników w formie profili użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynku i/lub do dynamicznego konstruowania treści swojej witryny na podstawie zapotrzebowania ze strony użytkowników. Takie analizy mają miejsce w szczególności (również w odniesieniu do użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam ukierunkowanych na zapotrzebowanie oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, a aby skorzystać z tego prawa, musi skontaktować się z YouTube.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) RODO, ponieważ istnieje potrzeba prezentowania użytkownikowi określonych klipów wideo.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube zawiera polityka prywatności. Można w niej znaleźć także dodatkowe informacje o prawach użytkownika oraz sposobach wyboru opcji ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy. Google przetwarza również dane osobowe użytkownika w USA i poddaje się zasadom porozumienia Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

1.5.2 Usługa skracania adresów URL — łącza bitly

Korzystamy z usług spółki bit.ly Inc., (New York City (HQ), 139, 5TH. Avenue, 5th. Floor, New York, NY 10010, USA, aby skracać adresy URL publikowane na platformach społecznościowych i w newsletterach. Bit.ly gromadzi anonimowe dane o korzystaniu z usługi, aby informować nas o tym, ile razy kliknięto określone skrócone łącze. Informacje te są agregowane i nie są udostępniane w kontekście konkretnych przypadków. Bit.ly nie gromadzi żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości użytkownika i nie ma dostępu do żadnych informacji przekazywanych nam przez użytkownika. Wybraliśmy Bit.ly jako preferowaną przez nas usługę skracania adresów URL, ponieważ świadczy ją spółka zarejestrowana w porozumieniu Tarcza Prywatności UE-USA, co oznacza, że przestrzega standardów ochrony danych porównywalnych z wymogami RODO. Więcej informacji o tym, jak bit.ly używa plików cookie i gromadzi dane o korzystaniu z usługi, można znaleźć w treści polityki prywatności tej spółki, pod adresem: http://bitly.com/pages/privacy.