Skip to content

Tor wizyjny nowej generacji

baner-1-1
baner-1-2
baner-1-3
baner-1-4
baner-1-5
baner-1-6
baner-1-7
baner-1-1-RWD
baner-1-2-RWD
baner-1-3-RWD
baner-1-4-RWD
baner-1-5-RWD
baner-1-6-RWD
baner-1-7-RWD

Tor wizyjny Visera Elite III

Tor wizyjny Visera Elite III z optyką laparoskopową nowej generacji wyposażoną w technologię obrazowania medycznego 3D/4K wspomaganego fluorescencją zwiększa precyzyjność chirurgii. W konsekwencji zapewnia lepszą skuteczność leczenia chirurgicznego, wpływa na znaczne ograniczenie powikłań pooperacyjnych i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Nowoczesny tor wizyjny Visera Elite III jest zaprojektowany z myślą o potrzebach chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, laryngologii oraz innych specjalności medycznych w celu zapewnienia doskonalszej precyzji małoinwazyjnych zabiegów wykonywanych na sali operacyjnej za pomocą nowoczesnego laparoskopu.

W celu poprawy skuteczności leczenia chirurgicznego oferujemy wspomaganie fluorescencją. Zastosowanie zieleni indocjaninowej minimalizuje nieszczelności zespolenia, poprawia wizualizację istotnych struktur oraz potencjalnie zmniejsza powikłania pooperacyjne o prawie 50%. Zastosowane obrazowanie 3D pomaga skrócić czas operacji o średnio 21% w porównaniu do zabiegów ze standardowym obrazowaniem 2D. Praca na nowoczesnym torze wizyjnym oznacza szybszy powrót pacjenta do zdrowia i skrócenie czasu hospitalizacji, a także lepsze zarządzanie pracą zespołów medycznych na blokach operacyjnych i lepsze zarządzanie dostępnością sal operacyjnych.

Visera Elite III jest uniwersalnym standardem dla sal operacyjnych zintegrowanych na bloku operacyjnym szpitala w ramach jednego systemu. Jest zaprojektowany z myślą o przyszłości – stanowi system otwarty, którego oprogramowanie może być wielokrotnie aktualizowane, co zapewnia dostęp, zależnie od potrzeb, do kolejnych generacji obrazowania chirurgicznego z jednoczesnym ograniczeniem kosztów inwestycyjnych.

Wieża laparoskopowa Visera Elite III

Visera Elite III stanowi nowoczesną, wygodną w obsłudze platformę do obrazowania chirurgicznego, która zapewnia chirurgom pełną koncentrację na pacjencie oraz zwiększenie efektywności i skuteczności leczenia chirurgicznego. Poprzez zintegrowanie w jednej platformie kilku rodzajów obrazowania, chirurg ma możliwość wyboru najbardziej optymalnej wizualizacji dla danego pacjenta i danej specjalizacji.

Głowica kamery laparoskopu

Głowica kamery laparoskopu jest wyposażona w najbardziej nowoczesną technologię obrazowania medycznego – naturalny obraz 3D/4K, soczewki o wydłużonej ogniskowej, funkcję ciągłego autofokusu (CAF). Dzięki temu Visera Elite III zapewnia chirurgom naturalną percepcję obrazów 3D z szerokim polem widzenia, realistycznymi kolorami oraz doskonalszym wyczuciem głębi niezależnie od kąta ustawienia głowicy laparoskopu. Technologia obrazowania medycznego w zieleni indocjaninowej (3 tryby IR) zapewnia łatwiejszą identyfikację struktur narządów i tkanek oraz lepszą kontrolę ukrwienia.

Innowacyjne funkcje insuflacji

Insuflator UHI-5 poszerza system obrazowania medycznego platformy Visera Elite III. Podczas zabiegów laparoskopowych zapewnia precyzję widzenia operacyjnego dzięki funkcji ogrzewania CO2, która zapobiega zaparowywaniu optyki laparoskopu. Dzięki ciągłej kontroli podawania i utrzymania ciśnienia, insuflator oferuje „tryb wytwarzania bardzo małej odmy” do zabiegów przezodbytniczego całkowitego wycięcia odbytnicy (TaTME).

Zobacz filmy o Visera Elite III na kanale YouTube:

VISERA ELITE III Summarized Benefits

Zabieg cholecystektomii laparoskopowej z wykorzystaniem obrazowania medycznego 4K wspomaganego fluorescencją IR, wykonany w Poliklinice w Mediolanie – Ospedale Maggiore di Milano.

VISERA ELITE III Concept Video

Zabieg laparoskopowego usunięcia nowotworu odbytnicy za pomocą obrazowania medycznego 4K, wspomaganego fluorescencją IR, wykonany w Poliklinice w Mediolanie – Ospedale Maggiore di Milano.

Pliki do pobrania

System Integracji Sali Operacyjnej EASYSUITE®
Rewolucja w pracy bloków operacyjnych

POZNAJ UDOGODNIENIA EASYSUITE®      OPINIE UŻYTKOWNIKÓW      SKONTAKTUJ SIE Z NAMI, BY POZNAĆ OFERTĘ

POZNAJ UDOGODNIENIA EASYSUITE®

Jakie udogodnienia wnosi System EASYSUITE®?

System Integracji Sali Operacyjnej EASYSUITE, dostosowany do wyzwań współczesnej medycyny, ułatwia zespołom medycznym sprawne wykonywanie codziennych zadań w przyjaznym środowisku pracy oraz maksymalną koncentrację uwagi na skutecznej diagnostyce i leczeniu pacjentów. Szeroki zakres funkcjonalności Systemu – integracja wyposażenia sal operacyjnych, zarządzanie obrazem 3D/4K, integracja z informatycznym systemem szpitala – umożliwia stworzenie wygodnej w praktyce centralnej platformy multimedialnej. Parametry Systemu EASYSUITE zostały stworzone również z myślą o integracji z kolejną generacją urządzeń, które powstaną w przyszłości.

Główne funkcje Systemu Integracji Sali Operacyjnej EASYSUITE®

Funkcja

diagnostyczna

EASYSUITE jest spójny z systemami informatycznymi szpitali, dzięki czemu zespół medyczny ma bieżący dostęp do dokumentacji medycznej czy zarchiwizowanych badań obrazowych pacjenta wyświetlanych w dowolnym momencie na monitorze.

Funkcja

lecznicza

System pozwala na wyświetlenie na monitorach doskonałej jakości obrazów jakości 3D oraz 4K pochodzących z różnego rodzaju urządzeń wyposażonych w kamery wykorzystywanych podczas operacji, co znacznie zwiększa precyzję wykonywanych procedur.

Funkcja

dydaktyczna

Obrazy wyświetlane na monitorach mogą być przesyłane do dowolnych pomieszczeń na terenie i poza terenem szpitala, co umożliwia np. studentom kierunków medycznych obserwację przebiegu operacji na żywo oraz zdobywanie bezcennej wiedzy.

Funkcja

naukowa

Możliwość transmisji obrazu, jak również opcja jego archiwizacji pozwala na śledzenie wykonywanych procedur przez innych lekarzy, umożliwia przeprowadzanie w trybie live telekonferencji i konsultacji medycznych, a później – naukową analizę przypadku.

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI, BY POZNAĆ OFERTĘ       POZNAJ UDOGODNIENIA EASYSUITE®

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI, BY POZNAĆ OFERTĘ