Skip to content

System Integracji Sali Operacyjnej EASYSUITE®

baner-1-1
baner-1-2
baner-1-3
baner-1-4
baner-1-5
baner-1-6
baner-1-7
baner-1-1-RWD
baner-1-2-RWD
baner-1-3-RWD
baner-1-4-RWD
baner-1-5-RWD
baner-1-6-RWD
baner-1-7-RWD

EASYSUITE® – system integracji sali operacyjnej

EASYSUITE nagrywa i archiwizuje zabiegi, zarządza obrazem wewnątrz sali operacyjnej, przesyła obrazy poza salę operacyjną, steruje urządzeniami medycznymi.

EASYSUITE łączy i wspiera funkcje diagnostyczne, lecznicze, dydaktyczne oraz naukowe ośrodka medycznego. Zapewnia precyzyjną diagnostykę, łatwy dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, zdalne konsultacje ze specjalistami z całego świata i prowadzenie telekonferencji naukowych. Jednocześnie wspiera rozwój kompetencji zespołów medycznych, a studentom kierunków medycznych umożliwia pogłębianie wiedzy dzięki zdalnym obserwacjom zabiegów.

Nagrywanie i archiwizacja

System Integracji EASYSUITE umożliwia nagrywanie i archiwizowanie procedur medycznych.

Zintegrowany z istniejącymi systemami informatycznymi szpitala PACS i HIS, EASYSUITE zapewnia także szybki dostęp uprawnionym osobom do szpitalnej sieciowej biblioteki materiałów cyfrowych, umożliwiając przeglądanie i oznaczanie danych pacjenta.

Zarządzanie obrazem

System EASYSUITE umożliwia łatwe i wygodne zarządzanie obrazem na sali operacyjnej w trakcie zabiegu oraz transmiscję sygnałów wideo poza salę operacyjną.

Zarządzanie obrazem w systemie EASYSUITE umożliwia wyświetlanie obrazów najwyższej jakości na monitorach w sali operacyjnej, przesyłanie na odbiorniki dostępne na terenie szpitala, jak i poza ośrodkiem medycznym oraz ich nagrywanie i archiwizację w sieciowej bibliotece materiałów cyfrowych szpitala.

Transmisja audio-wideo

EASYSUITE zapewnia transmisje sygnałów audio-wideo z sali operacyjnej umożliwiając zespołom medycznym efektywną współpacę ze specjalistami różnych dziedzin medycyny.

Poprzez aplikacje LiveStream® i MedPresence®, system EASYSUITE zapewnia przekaz online podczas zabiegu, telekonsultacje z innymi ośrodkami medycznymi na całym świecie i telekonferencje dydaktyczno-naukowe. Ta nowoczesna forma telewspółpracy jest najbezpieczniejszym systemem interaktywnej komunikacji w warunkach pandemii.

Sterowanie urządzeniami medycznymi

EASYSUITE udoskonala ergonomię i organizację pracy na sali operacyjnej dzięki scentralizowanemu zarządzaniu urządzeniami medycznymi za pomocą panelu sterującego. System oferuje również unikalną i praktyczną funkcję automatyzacji powtarzalnych czynności wykonywanych podczas procedur medycznych w formie skonfigurowanych i zaprogramowanych scenariuszy zabiegów dostosowanych do specyfiki procedury oraz indywidualnych preferencji chirurga.

Ochrona danych

Wszystkie dane wrażliwe pacjentów, medyczne i dane ośrodka medycznego są chronione przez specjalne mechanizmy zabezpieczeń zgodne z unijnym rozporządzeniem RODO.

System Integracji Sali Operacyjnej EASYSUITE®
Rewolucja w pracy bloków operacyjnych

POZNAJ UDOGODNIENIA EASYSUITE®      OPINIE UŻYTKOWNIKÓW      SKONTAKTUJ SIE Z NAMI, BY POZNAĆ OFERTĘ

POZNAJ UDOGODNIENIA EASYSUITE®

Jakie udogodnienia wnosi System EASYSUITE®?

System Integracji Sali Operacyjnej EASYSUITE, dostosowany do wyzwań współczesnej medycyny, ułatwia zespołom medycznym sprawne wykonywanie codziennych zadań w przyjaznym środowisku pracy oraz maksymalną koncentrację uwagi na skutecznej diagnostyce i leczeniu pacjentów. Szeroki zakres funkcjonalności Systemu – integracja wyposażenia sal operacyjnych, zarządzanie obrazem 3D/4K, integracja z informatycznym systemem szpitala – umożliwia stworzenie wygodnej w praktyce centralnej platformy multimedialnej. Parametry Systemu EASYSUITE zostały stworzone również z myślą o integracji z kolejną generacją urządzeń, które powstaną w przyszłości.

Główne funkcje Systemu Integracji Sali Operacyjnej EASYSUITE®

Funkcja

diagnostyczna

EASYSUITE jest spójny z systemami informatycznymi szpitali, dzięki czemu zespół medyczny ma bieżący dostęp do dokumentacji medycznej czy zarchiwizowanych badań obrazowych pacjenta wyświetlanych w dowolnym momencie na monitorze.

Funkcja

lecznicza

System pozwala na wyświetlenie na monitorach doskonałej jakości obrazów jakości 3D oraz 4K pochodzących z różnego rodzaju urządzeń wyposażonych w kamery wykorzystywanych podczas operacji, co znacznie zwiększa precyzję wykonywanych procedur.

Funkcja

dydaktyczna

Obrazy wyświetlane na monitorach mogą być przesyłane do dowolnych pomieszczeń na terenie i poza terenem szpitala, co umożliwia np. studentom kierunków medycznych obserwację przebiegu operacji na żywo oraz zdobywanie bezcennej wiedzy.

Funkcja

naukowa

Możliwość transmisji obrazu, jak również opcja jego archiwizacji pozwala na śledzenie wykonywanych procedur przez innych lekarzy, umożliwia przeprowadzanie w trybie live telekonferencji i konsultacji medycznych, a później – naukową analizę przypadku.

Nasze realizacje

Instalacja systemu integracji w Szpitalu Uniwersyteckim w Ayr

Nowy system integracji sal operacyjnych zainstalowany w University Hospital Ayr wraz z najnowszą technologią obrazowania i sprzętem chirurgicznym.

Medyczny Gigant Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

O parametrach obiektu, skali wyzwań, logistyce oraz synergii inżynierii budowlanej i technologii medycznych przy realizacji największego w Polsce multidyscyplinarnego szpitala w Krakowie Prokocimiu – opowiadają inżynierowie Warbud S.A. Obiekt na blisko 1000 łóżek, naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami, powstał przy ul. Jakubowskiego i Kostaneckiego w Krakowie na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Warbud jako Lider Konsorcjum zrealizował kompleks medyczny z Partnerami: PORR POLSKA S.A. oraz VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

Opinie1

Opinie użytkowników

Systemu Integracji Sal Operacyjnych OLYMPUS

Marcin Jędrychowski
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

System zapewnia wygodne warunki pracy zespołu medycznego, ułatwia sterowanie salą operacyjną, co umożliwia maksymalną koncentrację na pacjencie i najwyższą jakość procedur medycznych. Ułatwia także optymalne wykorzystanie sal operacyjnych i udoskonala organizację pracy zespołów medycznych. Wspiera również rozwój funkcji dydaktycznej i naukowej szpitala.

Tomasz Blecharski
Dyrektor kontraktu Warbud SA

Do wdrożenia nowoczesnego systemu zintegrowanych sal operacyjnych zaprosiliśmy firmę Olympus, lidera w branży precyzyjnych technologii optycznych i cyfrowych, oferującego innowacyjne systemy medyczne, której rozwiązanie najlepiej spełniało specyfikacje przetargowe. Sprawna współpraca ze specjalistami firmy na każdym etapie inwestycji, od projektowania po instalację złożonego systemu integracji, zapewniła optymalne wykorzystanie funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań.

Opinie2

Dr hab. n. med. Michał Nowakowski / Kierownik Bloku Operacyjnego, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

Zwiększenie ergonomii pracy to dla nas kluczowa korzyść w pracy z system zintegrowanych sal operacyjnych Olympus. Przejście ze standardowych bloków operacyjnych do świata nowoczesnych technologii przekłada się na lepszą jakość wszystkich procedur medycznych. Do najważniejszych w praktyce elementów tego systemu, które ułatwiają chirurgom i pielęgniarkom operacyjnym realizację całego procesu zabiegowego zaliczam zarządzanie obrazem na sali operacyjnej, czyli transmisję obrazu z każdej kamery znajdującej się na sali do miejsc, w których w danym momencie jest potrzebny. Przydatną funkcją jest także natychmiastowy dostęp do zarchiwizowanych nagrań, co wraz z funkcjami telekonferencyjnymi wykorzystujemy w dydaktyce. Scentralizowane na panelu dotykowym zarządzanie wieloma systemami sali operacyjnej oraz predefiniowane ustawienia znacznie ułatwiają wprowadzanie nowych pracowników i porządkują pracę na salach operacyjnych. Wszystko to razem w moim odczuciu podnosi bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu.

Małgorzata Gądek / Pielęgniarka, Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy z systemem integracji, ponieważ zapewnia nam wiele praktycznych i wygodnych rozwiązań, na przykład sterowanie aparaturą medyczną, w tym lampami operacyjnymi i urządzeniami do koagulacji. Następna zmiana polega na możliwości podglądu na jednym pulpicie sterującym parametrów poszczególnych urządzeń oraz dostęp dla każdego członka zespołu do identycznego obrazu podczas zabiegu i potrzebnej w danej chwili diagnostyki obrazowej pacjenta. Rozwiązania te, znacznie upraszczają zarządzanie i pracę na salach operacyjnych. Dzięki temu pielęgniarki mogą w trakcie zabiegu ograniczyć ilość ruchów i czynności do niezbędnego minimum. Praktyczną funkcją jest także możliwość szybkiej konfiguracji sali przed zabiegiem, adekwatnie do procedury medycznej. Skraca to czas etapu przygotowawczego i zapewnia komfort skupienia się na aspekcie stricte medycznym i na pacjencie. Różnica w jakości ergonomii pracy jest ogromna, to tak jakby porównać pracę przy komputerze do tej na maszynie do pisania.

Marek Nawieśniak / Dział Aparatury Medycznej, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

System integracji sal operacyjnych to nowoczesne rozwiązania wysokiej jakości, kompatybilne z innymi istniejącymi systemami szpitala. Najważniejszą jego zaletą jest funkcjonalność, która spełnia potrzeby wszystkich użytkowników. Z jednej strony ułatwia pracę zespołom medycznym, a z drugiej - umożliwia sprawne udzielanie użytkownikom wsparcia technicznego. Dobrze oceniam jakość zarządzania obrazem i przekazu transmisyjnego, co ma szczególne znaczenie podczas przeprowadzania operacji oraz telekonferencji. Pomijając drobne szczegóły, które zawsze się pojawiają po wdrożeniu kompleksowych rozwiązań, system jest łatwy w obsłudze i elastyczny, gdy w trakcie użytkowania pojawia się potrzeba dopracowywania konkretnych udogodnień. W każdym przypadku zawsze możemy liczyć na kompetentną pomoc techniczną firmy Olympus praktycznie o każdej porze.

Opinie3

Magdalena Dryja / Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Z perspektywy 15-letniego doświadczenia zawodowego widzę różnice w jakości środowiska pracy i opieki nad pacjentem, i doceniam wszystkie udogodnienia, jakie zapewnia zintegrowany system sal operacyjnych Olympus. Systemy i kamery endoskopowe, źródła światła, insuflatory i wszystkie pozostałe urządzenia medyczne współpracujące w jednym systemie zarządzania znacząco ułatwiają pracę zespołów medycznych. Ważna w tym kontekście jest także intuicyjna łatwość sterowania wyposażeniem sali operacyjnej, a jest to odczuwalne w pełni na 3 salach wyposażonych w całości w sprzęt firmy Olympus. Zarządzanie obrazem, jego transmisja i zapisywanie oraz zarządzanie aparaturą medyczną sali operacyjnej z jednego stanowiska – panelu sterującego, umożliwia pielęgniarce szybką zmianę ustawień bez zakłócania pracy pozostałych członków zespołu. Każdy członek zespołu operacyjnego ma dostęp do tego samego obrazu, co w przypadku pielęgniarki pomagającej zapewnia dokładne śledzenie przebiegu operacji i szybkie przygotowanie sprzętu do jego kolejnych etapów. Natomiast transmisja obrazu z zabiegu dodatkowo wypełnia funkcję edukacyjną dla zdalnie obserwujących zabieg studentów. Cennym udogodnieniem tego systemu jest możliwość integracji mikroskopu, z którego obraz dobrej jakości jest szczególnie ważny dla precyzji zabiegów neurochirurgicznych i przy stosowaniu technik mikrochirurgii. System ten jest także bezpiecznym rozwiązaniem w szczególnych warunkach co doceniamy w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, gdy nasza placówka pełni funkcję jednoimiennego szpitala zakaźnego i system udostępnia obraz z zabiegu na każdym komputerze poza salą operacyjną. Zapewnia nam tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa pracy i opieki nad pacjentami.

previous arrow
next arrow
Opinie1

Marcin Jędrychowski
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

System zapewnia wygodne warunki pracy zespołu medycznego, ułatwia sterowanie salą operacyjną, co umożliwia maksymalną koncentrację na pacjencie i najwyższą jakość procedur medycznych. Ułatwia także optymalne wykorzystanie sal operacyjnych i udoskonala organizację pracy zespołów medycznych. Wspiera również rozwój funkcji dydaktycznej i naukowej szpitala.

Opinie2

Tomasz Blecharski
Dyrektor kontraktu Warbud SA

Do wdrożenia nowoczesnego systemu zintegrowanych sal operacyjnych zaprosiliśmy firmę Olympus, lidera w branży precyzyjnych technologii optycznych i cyfrowych, oferującego innowacyjne systemy medyczne, której rozwiązanie najlepiej spełniało specyfikacje przetargowe. Sprawna współpraca ze specjalistami firmy na każdym etapie inwestycji, od projektowania po instalację złożonego systemu integracji, zapewniła optymalne wykorzystanie funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań.

Opinie3

Dr hab. n. med. Michał Nowakowski / Kierownik Bloku Operacyjnego, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

Zwiększenie ergonomii pracy to dla nas kluczowa korzyść w pracy z system zintegrowanych sal operacyjnych Olympus. Przejście ze standardowych bloków operacyjnych do świata nowoczesnych technologii przekłada się na lepszą jakość wszystkich procedur medycznych. Do najważniejszych w praktyce elementów tego systemu, które ułatwiają chirurgom i pielęgniarkom operacyjnym realizację całego procesu zabiegowego zaliczam zarządzanie obrazem na sali operacyjnej, czyli transmisję obrazu z każdej kamery znajdującej się na sali do miejsc, w których w danym momencie jest potrzebny. Przydatną funkcją jest także natychmiastowy dostęp do zarchiwizowanych nagrań, co wraz z funkcjami telekonferencyjnymi wykorzystujemy w dydaktyce. Scentralizowane na panelu dotykowym zarządzanie wieloma systemami sali operacyjnej oraz predefiniowane ustawienia znacznie ułatwiają wprowadzanie nowych pracowników i porządkują pracę na salach operacyjnych. Wszystko to razem w moim odczuciu podnosi bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu.

Opinie4

Małgorzata Gądek / Pielęgniarka, Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy z systemem integracji, ponieważ zapewnia nam wiele praktycznych i wygodnych rozwiązań, na przykład sterowanie aparaturą medyczną, w tym lampami operacyjnymi i urządzeniami do koagulacji. Następna zmiana polega na możliwości podglądu na jednym pulpicie sterującym parametrów poszczególnych urządzeń oraz dostęp dla każdego członka zespołu do identycznego obrazu podczas zabiegu i potrzebnej w danej chwili diagnostyki obrazowej pacjenta. Rozwiązania te, znacznie upraszczają zarządzanie i pracę na salach operacyjnych. Dzięki temu pielęgniarki mogą w trakcie zabiegu ograniczyć ilość ruchów i czynności do niezbędnego minimum. Praktyczną funkcją jest także możliwość szybkiej konfiguracji sali przed zabiegiem, adekwatnie do procedury medycznej. Skraca to czas etapu przygotowawczego i zapewnia komfort skupienia się na aspekcie stricte medycznym i na pacjencie. Różnica w jakości ergonomii pracy jest ogromna, to tak jakby porównać pracę przy komputerze do tej na maszynie do pisania.

Opinie5

Marek Nawieśniak / Dział Aparatury Medycznej, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

System integracji sal operacyjnych to nowoczesne rozwiązania wysokiej jakości, kompatybilne z innymi istniejącymi systemami szpitala. Najważniejszą jego zaletą jest funkcjonalność, która spełnia potrzeby wszystkich użytkowników. Z jednej strony ułatwia pracę zespołom medycznym, a z drugiej - umożliwia sprawne udzielanie użytkownikom wsparcia technicznego. Dobrze oceniam jakość zarządzania obrazem i przekazu transmisyjnego, co ma szczególne znaczenie podczas przeprowadzania operacji oraz telekonferencji. Pomijając drobne szczegóły, które zawsze się pojawiają po wdrożeniu kompleksowych rozwiązań, system jest łatwy w obsłudze i elastyczny, gdy w trakcie użytkowania pojawia się potrzeba dopracowywania konkretnych udogodnień. W każdym przypadku zawsze możemy liczyć na kompetentną pomoc techniczną firmy Olympus praktycznie o każdej porze.

Opinie6

Magdalena Dryja / Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Z perspektywy 15-letniego doświadczenia zawodowego widzę różnice w jakości środowiska pracy i opieki nad pacjentem, i doceniam wszystkie udogodnienia, jakie zapewnia zintegrowany system sal operacyjnych Olympus. Systemy i kamery endoskopowe, źródła światła, insuflatory i wszystkie pozostałe urządzenia medyczne współpracujące w jednym systemie zarządzania znacząco ułatwiają pracę zespołów medycznych. Ważna w tym kontekście jest także intuicyjna łatwość sterowania wyposażeniem sali operacyjnej, a jest to odczuwalne w pełni na 3 salach wyposażonych w całości w sprzęt firmy Olympus. Zarządzanie obrazem, jego transmisja i zapisywanie oraz zarządzanie aparaturą medyczną sali operacyjnej z jednego stanowiska – panelu sterującego, umożliwia pielęgniarce szybką zmianę ustawień bez zakłócania pracy pozostałych członków zespołu. Każdy członek zespołu operacyjnego ma dostęp do tego samego obrazu, co w przypadku pielęgniarki pomagającej zapewnia dokładne śledzenie przebiegu operacji i szybkie przygotowanie sprzętu do jego kolejnych etapów. Natomiast transmisja obrazu z zabiegu dodatkowo wypełnia funkcję edukacyjną dla zdalnie obserwujących zabieg studentów. Cennym udogodnieniem tego systemu jest możliwość integracji mikroskopu, z którego obraz dobrej jakości jest szczególnie ważny dla precyzji zabiegów neurochirurgicznych i przy stosowaniu technik mikrochirurgii. System ten jest także bezpiecznym rozwiązaniem w szczególnych warunkach co doceniamy w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, gdy nasza placówka pełni funkcję jednoimiennego szpitala zakaźnego i system udostępnia obraz z zabiegu na każdym komputerze poza salą operacyjną. Zapewnia nam tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa pracy i opieki nad pacjentami.

previous arrow
next arrow

POZNAJ UDOGODNIENIA EASYSUITE®      OPINIE UŻYTKOWNIKÓW      SKONTAKTUJ SIE Z NAMI, BY POZNAĆ OFERTĘ

SKONTAKTUJ SIE Z NAMI, BY POZNAĆ OFERTĘ